YÖNETİM

Başkan
Mustafa Turp

2. Başkan
Ahmet Kaya
Damla Turp

Muhasip
Ibrahim Kara

Sekreter
Erol Ergin

Yönetim Kurulu Üyesi
Ilhan Kılıç

Kadınlar Kolu Başkanı
Gülten Kara

Gençlik Kolu Başkanı
Murat İncekara